Plán péče o CHKO

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2008 - 2017 byl vypracován v roce 2007 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem zvláště chráněných částí přírody dne 8. 7. 2009  (protokol o schválení - č.j. 51931/ENV/09, 2950/620/09)

 dopis MZP.pdf

 protokol MŽP.pdf

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Blanský les v Českém Krumlově, na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajin ČR v Praze a na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze.

textové části  mapové přílohy
 rozbory_BL  01_přehledová mapa
 rozbory_prilohy_BL  02_zonace
 návrhy_BL  03_mzchu a natura
 návrhy_přílohy_BL  04_vlastníci lesů
   05_kategorie lesa
   06_honitby
   07_krajinné celky
   08_ochrana krajiny
   09_cyklotrasy
   10_turistika

Předchozí plán péče o CHKO Blanský les byl schválen Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 12. 12. 1997 pro období 1997-2006 pod č.j. OOP/7380/97. Dne 8. 4. 2005 byla jeho platnost pod č.j. 620/1325/05 prodloužena do roku 2011.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt