Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Cvičák - nové chráněné území v CHKO Blanský les

Cvičák - nové chráněné území v CHKO Blanský les

Cvičák - nové chráněné území v CHKO Blanský les

4.1.2017

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les vyhlásila nové chráněné území – přírodní památku Cvičák.

Přírodní památka Cvičák leží na severním okraji města Český Krumlov. V minulosti celé území sloužilo jako vojenské cvičiště (odtud název). Přírodní památka zahrnuje tři bezlesé vrcholy a zalesněný vrch Liščí hory. Rozloha přírodní památky je téměř 62 hektarů. Chrání společenstva širokolistých suchých trávníků, rozptýlené porosty dřevin, porosty vápnomilných bučin a středo-evropských bazifilních teplomilných doubrav a vzácné a ohrožené druhy živočichů: populace motýlů přástevníka kostivalového, modráska hnědoskvrnného, okáče kluběnkového a ptáků pěnice vlašské, ťuhýka obecného a krutihlava obecného, včetně jejich biotopu.

kruštík_tmavočervený_Zdeněk_Hanč

kruštík tmavočervený

(Zdeněk Hanč)

slepýš křehký (Anquis fragilis) VK_2006_ZH

slepýš křehký

(Zdeněk Hanč)

oman vrbolistý _Marcela Paloudová

oman vrbolistý

(Marcela Paloudová)

okáč kluběnkový (Erebia aethiops)_Vyšný_VIII_2005_Zdeněk Hanč

okáč kluběnkový

(Zdeněk Hanč)

 tuhyk_obecny_d1207

ťuhýk obecný

(Zdeněk Hanč)

 vousatka_prstnatá_Martin_Lepší

vousatka prstnatá

(Martin Lepší)

 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)_NPR Vyšenské kopce_VIII_2005_Zdeněk Hanč

přástevník kostivalový

(Zdeněk Hanč)

 ožanka_kalamandra_Marcela_Paloudová

ožanka kalamandra

(Marcela Paloudová)

Vyhlášením přírodní památky nedochází k žádným změnám v současném využívání. Omezen není pohyb osob nebo sběr lesních plodů. Cílem a posláním přírodní památky je udržení klidové a rekreační zóny v blízkosti Českého Krumlova s podporou výjimečných přírodních hodnot. Z mnoha opatření, která jsou uvedena a připravována k realizaci v plánu péče, lze jmenovat: výsadbu ovocných dřevin, výřezy křovin, údržbu cestní sítě, pastvu a kosení bezlesých ploch, vybudování tůněk nebo nádrží pro obojživelníky, vybudování naučné stezky s interaktivními prvky pro děti i dospělé, odstranění černých skládek a staveb atd.

Jedná se o druhé nejrozlehlejší maloplošné chráněné území v CHKO Blanský les a spolu s NPR Vyšenské kopce, PP Kalamandra a PP Výří vrch tvoří síť maloplošných chráněných území, která mají za cíl zabezpečit péči a ochranu společenstev rostlin a živočichů vyvinutých na vápencovém podloží.

 mapa_web

Mapa se zákresem hranic

nové přírodní památky.

 

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt