Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Nové stromky pro přírodní památku Cvičák

Nové stromky pro přírodní památku Cvičák

Nové stromky pro přírodní památku Cvičák

6.11.2017

Díky spolupráci Správy CHKO Blanský les a společnosti Schwan Cosmetics bylo v přírodní památce Cvičák vysazeno 70 nových ovocných stromků.

Přírodu tady chráníme pro vás. Děkujeme, že nám pomáháte. Tímto heslem, typickým pro Agentru ochrany přírody a krajiny ČR, by se dala shrnout sobotní akce v přírodní památce Cvičák.

20171104_095916 20171104_101425 20171104_101642 20171104_103954 20171104_102432

Nové ovocné stromky v přírodní památce Cvičák sázeli v sobotu 4. listopadu dobrovolníci ze společnosti Schwan Cosmetics CR. Ta chtěla v rámci své společenské odpovědnosti jako kompenzaci za vyrobené dřevěné kosmetické tužky vysadit sedmdesát třešní. Poskytla finance a v rámci team-buildingu svých zaměstnanců byly výsadbové práce provedeny svépomocí. Materiál a sadbu zajistily odborné firmy, Správa CHKO Blanský les kromě organizačního zajištění garantuje také následnou péči o vysázené stromky, zálivku, řez a další.

Po diskuzích o možné spolupráci se společností, která má v chráněné krajinné oblasti své sídlo, byla pro výsadbu stromků vybrána přírodní památka Cvičák. Ještě před zřízením vojenského cvičiště zde bývaly rozsáhlé třešňové sady, jejichž pozůstatky zde dodnes můžeme najít. Přestárlé stromy jsou domovem pro mnoho druhů živočichů, jmenujme například vzácného krutihlava obecného. Výsadba nových stromů mu zajistí domov i v dalších letech, až ty původní odumřou.

Přírodní památka Cvičák, která leží na severním okraji Českého Krumlova, je nejnovějším chráněným územím v Blanském lese. Vznikla na počátku letošního roku na ploše 62 hektarů. Domov tu má velké množství vzácných a ohrožených druhů živočichů, například motýli přástevník kostivalový, modrásek hnědoskvrnný, okáč kluběnkový, z ptáků potom pěnice vlašská, ťuhýk obecný a krutihlav obecný. Typické jsou suché trávníky, rozptýlené porosty dřevin, vápnomilné bučiny i teplomilné doubravy.

Sobotní výsadba stromků není jedinou akcí, kterou chce Správa CHKO Blanský les zdejší přírodě pomoci, aby zůstala i nadále rozmanitá. Se společností Schwan Cosmetics CR plánuje již pro příští rok výsadby dalších osmdesáti stromků. Kromě třešní budou v příštím roce vysazeny i další druhy ovocných dřevin. Do budoucna plánuje Správa CHKO Blanský les vyřezávání křovin, údržbu cest, pastvu a kosení bezlesých ploch, vybudování tůněk nebo nádrží pro obojživelníky. Pro děti i dospělé by tu měla vzniknout naučná stezka.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt