Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Rok českých pralesů

Rok českých pralesů

Rok českých pralesů

13.6.2018

Rok 2018 je nejenom rokem Rokem české státnosti (1918-2018), ale také Rokem českých pralesů. Do některých z nich se můžete podívat!

V roce 1838 se rozhodl majitel novohradského panství Jiří František August de Langueval-Buquoy, že jádrové území dnešního Žofínského pralesa zachová „jako památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody“. Jednalo se o první vědomou ochranu pralesovitého porostu na našem území a o čtvrtou lokalitu v Evropě.

V roce 1858 se na podnět vimperského lesního správce Josefa Johna rozhodl kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, že v oblasti hory Boubín uchrání od těžby pralesovitý porost, ve kterém Josef John prováděl od roku 1847 výzkumné práce za účelem využití poznatků o dynamice pralesa v lesním hospodaření. Tak se začala psát historie Boubínského pralesa.

Z toho je zřejmé, že stejně jako historie ochrany pralesovitých porostů, je stará i snaha o jejich výzkum. Současná síť zvláště chráněných území v ČR zahrnuje mimo jiné nejcennější zbytky pralesovitých porostů a to jak v národních parcích tak v maloplošných rezervacích po celém území ČR. Jejich ochrana se stala součástí kultury naší společnosti a proto kulatá výročí našich nejstarších rezervací dala název i Roku českých pralesů.

Abychom umožnili nahlédnout do nejpřísněji chráněných lokalit i veřejnosti, pořádá Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v roce 2018 zcela výjimečné veřejné „pralesní“ exkurze. Průvodci vám budou vědečtí pracovníci odboru ekologie lesa , kteří se  dlouhodobě zabývají výzkumem dynamiky přirozených lesů a aplikacemi poznatků do praxe lesnictví i ochrany přírody. Srdečně vás zveme do nekrásnějších a nejtajemnějších přírodních katedrál!

Exkurze jsou zpoplatněny 200Kč/osobu, zájemci se mohou registrovat na následujících odkazech prostřednictvím webového formuláře. Jeho vyplněním a odesláním stvrzujete souhlas s obsahem textu Všeobecné podmínky účasti na exkurzích. Přihláška je nezávazná. Na jejím základě obdržíte do dvou pracovních dnů bližší informace k naplněnosti zvoleného termínu a instrukce k platbě účastnického poplatku (splatnost 7 pracovních dní). Po zaplacení Vám odešleme potvrzení platby spolu se závazným potvrzením Vaší účasti. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na kveta.cernohlavkova@nature.cz

PŘEHLED TERMÍNŮ A LOKALIT EXKURZÍ

Pro bližší informace klikněte na název zvolené lokality.

Ranšpurk 28. 4. a 12. 5. 2018 (exkurze již proběhly)

Salajka 26. 5. a 6. 10. 2018

Žofínský prales 2. 6. a 25. 8. 2018 Oba termíny obsazeny!

Boubínský prales 16. 6., 8. 9. a 22. 9. 2018 Termín 16.6. obsazen!

Milešický prales 30. 6. 2018

Razula 1. 9. 2018

Žákova hora 22. 9. 2018

Mionší 6. 10. 2018 Termín 6.10. obsazen!

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt