Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Skauti pomáhali přírodě v Blanském lese

Skauti pomáhali přírodě v Blanském lese

Skauti pomáhali přírodě v Blanském lese

10.10.2017

105 skautů ze střediska Walden v Českých Budějovicích pomáhalo v sobotu 7. října přírodě v chráněné krajinné oblasti Blanský les.

Nabídka ke spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Blanský les přišla od skautů ze střediska Walden v Českých Budějovicích již na začátku léta. Nabídky jsme rádi využili a pro dobrovolnickou pomoc vybrali termín na začátku října. Připravili jsme zajímavou, zároveň ale i fyzicky namáhavou činnost, úklid dosloužilé pastevní ohrady v národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce a vytrhávání borového náletu v přírodní památce Výří vrch.

Vyšenské kopce i Výří vrch jsou chráněná území v blízkosti Českého Krumlova. Jejich společným jmenovatelem je přítomnost vápencového podloží, určující mimořádnou druhovou bohatost lučních společenstev. Zdejší pestrá společenstva rostlin, hmyzu a ptáků jsou ojedinělá v rámci celé České republiky. Proto je v zájmu ochrany přírody udržet tyto cenné louky a pastviny nezalesněné, zajišťujeme zde pastvu a kosení, případně i odstraňování nežádoucího náletu křovin a stromů.

Ve Vyšenských kopcích se každoročně pase smíšené stádo ovcí, koz a poníka. Aby byla pastva „jak se patří“, musíme se věnovat i pravidelné údržbě a obnově pastevních ohrad. Na jedné z pastvin proto musela být odstraněna stará, již dosloužilá ohrada, aby mohla být nahrazena ohradou novou. Na Výřím vrchu ohrožoval cenná luční společenstva velmi hustý nálet borovice. Proto jsme přistoupili k nezvyklému zásahu, k vytrhávání borového náletu. Přestože takový zásah na první pohled nemusí vypadat jako příznivý pro přírodu, opak je pravdou. Bez jeho provedení by krásné druhově bohaté louky postupně zarostly borovým lesem a všechny vzácné druhy orchidejí a motýlů by zmizely.

 

Odstranění dosloužilé pastevní ohrady v NPR Vyšenské kopce. Odstraňování borového náletu v PP Výří vrch.
Odstraňování dosloužilé pastevní ohrady v NPR Vyšenské kopce. Foto Daniel Veselý.

   Vytrhávání borového náletu v PP Výří vrch.

   Foto Daniel Veselý.

 

Skauti dorazili navzdory ne úplně příznivému počasí v neuvěřitelném počtu, sešlo se 105 dobrovolníků! I díky velkému počtu ochotných rukou se podařilo jak dokončit úklid dosloužilé pastevní ohrady, tak udělat ohromný kus práce v přírodní památce Výří vrch. Věříme, že skautům jejich práce přinesla kromě dne plného zábavy i příjemný pocit z pomoci přírodě v Blanském lese.

Děkujeme!

Za Správu CHKO Blanský les

Radek Janák, Petr Lepší, Tereza Rejnková

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt