Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Zákaz vstupu do lesů na Kleti

Zákaz vstupu do lesů na Kleti

Zákaz vstupu do lesů na Kleti

27.2.2020

Až do 18. května 2020 platí zákaz vstupu do lesů na jižní straně Kletě, který vydal Městský úřad v Českém Krumlově, Odbor životního prostředí a zemědělství.

19. února 2020 vydal Městský úřad v Českém Krumlově, Odbor životního prostředí a zemědělství opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do části lesů na Kleti. Zákaz je vydán kvůli nebezpečí, které hrozí návštěvníkům lesa v důsledku škod způsobených orkánem Sabine 10. a 11. února.

Zákaz vstupu se s okamžitou platností vztahuje na části katastrálního území Borová u Chvalšin, Janské Údolí, Chvalšiny, Křenov u Kájova, Chlum u Křemže, Holubov, Srnín, Plešovice, Přísečná a Vyšný. Jedná se o lesy ve vlastnictví České republiky, které se nachází na části východní, jižní a západní straně lesního komplexu hory Kleť v Blanském lese. Na turistické mapě se jedná o žlutou, červenou, modrou a zelenou turistickou trasu a jejich okolní lesní porosty na části východní, jižní a západní straně lesního komplexu hory Kleť.

Městský úřad v Českém Krumlově zákaz vydal na základě podnětu od Lesů ČR, které o vydání zákazu požádaly vzhledem k nebezpečným polomům v lesích. Některé stromy jsou nalomené nebo zlomené, vyvrácené kmeny mají uvolněný kořenový systém a jsou velmi nestabilní. Kalamitní dříví Lesy ČR zpracovávají, v porostech i na lesních cestách se pohybuje  velké množství lesnické techniky.

Zákaz vstupu platí do 18. května 2020.

zákaz vstupu do lesa_2020

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNĚK MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20200219_Zakaz_vstupu_lesy_Klet.xml

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt