Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Tiskové zprávy >> Blanský les má novou přírodní památku: Cvičák v těsném sousedství Českého Krumlova

Blanský les má novou přírodní památku: Cvičák v těsném sousedství Českého Krumlova

9.1.2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

9. ledna 2017, Praha/Český Krumlov 

 

Blanský les má novou přírodní památku: Cvičák v těsném sousedství Českého Krumlova

 

Přírodní památka Cvičák [1] o rozloze 62 ha se nachází v nejjižnější části CHKO Blanský les. Chrání zdejší zachovalá společenstva širokolistých suchých trávníků s rozptýlenými porosty dřevin na vápencovém podkladu.

 

V minulosti celé území sloužilo jako vojenské cvičiště (odtud název). Přírodní památka zahrnuje tři bezlesé vrcholy a zalesněný vrch Liščí hory na severním okraji Českého Krumlova.

 

„Je to velmi cenné území. Roste tu mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin, ale nejdůležitější je ochrana vzácných druhů motýlů a ptáků. Mezi vzácné a krásně barevné motýly patří přástevník kostivalový, modrásek hnědoskvrnný, okáč kluběnkový, z ptáků můžeme zahlédnout pěnici vlašskou, ťuhýka obecného a krutihlava obecného,“ vypočítává Petr Lepší z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Blanský les.

 

Vyhlášením přírodní památky nedojde k žádným změnám v současném využívání. Omezen není pohyb osob nebo sběr lesních plodů. Cílem a posláním přírodní památky je udržení klidové a rekreační zóny v blízkosti Českého Krumlova a zachování výjimečných přírodních hodnot.

 

„Charakter zdejších zachovalých lučních porostů budeme podporovat pastvou a kosením, plánujeme rovněž výsadbu ovocných dřevin, údržbu cest a výřezy náletových křovin. Pro obojživelníky chystáme vybudování tůněk nebo i větších nádrží. Doufáme, že se nám podaří vybudovat naučnou stezku s interaktivními prvky pro děti i dospělé,“ nastiňuje Petr Lepší.

 

 

Poznámky:

[1] Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní památky Cvičák vešlo v platnost začátkem ledna letošního roku.

 

Kontakt:

Petr Lepší, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Blanský les, tel.: 380 301 039, e-mail: petr.lepsi@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení práce s veřejností, tel: 724 102 406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt