Hydrologie

Celé CHKO Blanský les náleží k povodí Vltavy, která tvoří východní hranici CHKO v délce 12 km v hlubokém údolí s průměrným spádem 3,2 %. Největším levostranným přítokem Vltavy je Polečnice (Qa u ústí 1,64 m3·s-1), která svými přítoky odvodňuje jižní svahy Blanského lesa. Zleva ústí do Polečnice Chvalšinský potok (Qa 0,8 m3·s-1).  Druhým levostranným přítokem je Křemžský potok (Qa 0,94 m3·s-1), který odvodňuje celou Křemžskou kotlinu.

Většina vodních toků byla v minulosti upravena, část potoka Borová byla naopak v nedávné době revitalizována (viz Revitalizace povodí potoka Borová). 

Dále se v oblasti nachází 150 menších rybníků (celkem 54 ha). Pouze čtyři mají rozlohu více než 5 ha – v roce 1999 obnovený Podnovoveský (20 ha), Křemžský (10 ha), Borský (10 ha) a Brložský rybník (5 ha).

             

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt