Památné stromy

Na území CHKO Blanský les je vyhlášeno celkem 23 položek se 166 kusy památných stromů. Většina vyhlášených stromů se nachází v aleji Borovské (77 stromů) a Podnovoveské (60 stromů), jako skupina jsou vyhlášeny čtyři duby u Lhotky a dvě lípy u Červeného Dvora, ostatní stromy (23) jednotlivě.

 

Vedle vyhlášených památných stromů se na území CHKO Blanský les vyskytuje řada dalších zajímavých stromů, jejichž parametry zatím plnohodnotnému památnému stromu neodpovídají, nebo nebyly vyhlášeny z jiného důvodu (např. vlastnická držba), jejich stav již spěje k neodvratnému brzkému zániku, či které na své vyhlášení teprve čekají. Rovněž tyto stromy vede Správa CHKO v patrnosti a podporuje i jejich odborné ošetření. Budeme vděčni za další podněty a upozornění na významné stromy, které dosud unikaly naší pozornosti.

Další mimořádné stromy, rostoucí na lesních pozemcích, vede ve své databázi Významné stromy státní podnik Lesy ČR.

 

Přehledný seznam památných stromů, včetně jejich lokalizace v mapových podkladech a podrobných údajů, lze najít na stránkách Datového registru Ústředního seznamu ochrany přírody na webu Agentury ochrany přírody a krajiny:

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?

Odtud se lze u každého stromu prokliknout k ještě podrobnějším údajům v Odborné databázi památných stromů, přístupné veřejně rovněž pod webem AOPK:

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt