EVL Blanský les

Téměř celé území CHKO Blanský les je ode dne 15. 4. 2005 (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) zařazeno do národního seznamu lokalit Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Blanský les (CZ0314124).

K zařazení Blanského lesa mezi evropsky významné lokality (EVL) přispěl významný výskyt chráněných druhů - hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica)*, přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria)*, vranky obecné (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra planeri), vrkoče útlého (Vertigo angustior), netopýra velkého (Myotis myotis) a zvláště rysa ostrovida (Lynx lynx). Lokalita je dále navržena i pro ochranu dvanácti typů přírodních stanovišť (= stanoviště, která jsou předmětem ochrany v EVL), z toho tři jsou tzv. prioritní (= stanoviště ohrožená vymizením v Evropské unii). 

_____________________
* Hvězdičkou jsou označeny tzv. prioritní druhy, tzn. druhy ohrožené v Evropské unii a druhy, kterým je věnována zvláštní pozornost.

Podrobné informace o EVL Blanský les najdete na webu NATURA2000.  

Mapa EVL Blanský les.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt