Plán péče o CHKO

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2018 - 2027 byl vypracován v roce 2016 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem zvláštní úzmení ochrany přírody a krajiny dne 1. února 2018  (protokol o schválení - č.j. MŽP/2018/620/122).

Schvalovací protokol Plánu péče o CHKO Blanský les na období 2018-2027

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Blanský les v Českém Krumlově, na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajin ČR v Praze a na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze.

textové části  mapové přílohy
Rozbory_BL 01_přehledová mapa
Rozbory_BL_přílohy 02_zonace
Návrhy_BL 03_MZCHÚ
Návrhy_BL_přílohy 04_Natura 2000
 

05_ÚSES

  06_krajinný ráz
  07_vlastnictví lesů
  08_kategorie lesa
  09_honitby
  10_turistika

Předchozí plán péče o CHKO Blanský les na období 2008 - 2017 byl vypracován v roce 2007 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem zvláště chráněných částí přírody dne 8. 7. 2009  (protokol o schválení - č.j. 51931/ENV/09, 2950/620/09).

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt