ÚSES

Plány lokálních a regionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) na území chráněné krajinné oblasti Blanský les byly již zpracovány s výjimkou katastrálního území Přísečná, kde je k dispozici pouze generel ÚSES. V roce 2010 byla aktualizována část spadající do území bývalého okresu České Budějovice.

Dále byla v roce 2010 aktualizována nadregionální úroveň ÚSES na území celé České republiky. Na území CHKO Blanský les se jedná o nadregionální biocentra Kleť-Bulový a Dívčí Kámen. Hranice obou biocenter zaznamenaly byly částečně upraveny. Z nadregionálních biokoridorů se v CHKO Blanský les nacházejí Vltavská niva-Dívčí Kámen a Kleť, Bulový-Dívčí Kámen.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt