Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Omezení provozu Správy CHKO Blanský les

Omezení provozu Správy CHKO Blanský les

Omezení provozu Správy CHKO Blanský les

17.1.2021

S ohledem na výskyt koronaviru dochází od 12.10.2020 k úpravě úředních hodin na Správě CHKO Blanský les.

Oznámení o omezení provozu Správy CHKO Blanský les

 

V návaznosti na nařízení Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a opatřeními Vlády České republiky a dalších příslušných orgánů dochází k omezení provozu správního úřadu AOPK ČR – odd. Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Český Krumlov takto:

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 10:00 – 15:00

Omezený provoz platí do odvolání.

 

Prosím využijte při vyřizování vašich záležitostí přednostně veškeré možnosti komunikace bez nutnosti osobní návštěvy (pošta, datové schránky, e-mail, telefon). Kontakty jsou uvedeny v příslušné části webové stránky Správy CHKO Blanský les (Kontakty).

Vzhledem k omezenému provozu pracoviště nemusí být vždy k zastižení všichni pracovníci. V tom případě vaše dotazy zodpoví a potřebnou koordinaci zajistí vedoucí pracoviště RNDr. Jan Flašar (telefon 951 424 415, 602 664 850, jan.flasar@nature.cz).

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt