Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Pravěk Blanského lesa

Pravěk Blanského lesa

Pravěk Blanského lesa

25.1.2019

Nová publikace, kterou vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Informační středisko CHKO Blanský les - Holubov!

Novou publikaci vydalo na sklonku roku 2018 Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích spolu s Informačním střediskem CHKO Blanský les - Holubov. Publikace z pera autorů nadmíru povolaných, Ondřeje Chvojky, Jana Johna, Petra Šídy a Petra Zavřela, poskytuje ucelený obraz pravěkého využívání krajiny Blanského lesa.

Blanský les byl dlouho považován za okrajové území pravěkého osídlení v jižních Čechách. Význam se tradičně přisuzoval pouze koridoru podél řeky Vltavy, kde se rovněž nacházejí dvě nejznámější pravěké památky oblasti – laténské oppidum u Třísova a výšinná lokalita z doby bronzové a železné v prostoru pozdějšího hradu Dívčí Kámen. V nové publikaci však autoři i na základě vlastních výzkumů ukazují, že krajina Blanského lesa nabízí daleko více stop po našich dávných předcích, než by se na první pohled mohlo zdát. Že se zde lidé běžně pohybovali již v závěru starší a ve střední době kamenné, stejně jako v době bronzové či železné. Mnoho nálezů zůstává přitom našemu poznání stále skryto, zejména v posledních desetiletích se však řadu nálezů podařilo najít, zdokumentovat a zachránit...

Brožovaná publikace o 74 stranách, s mnoha mapkami a fotografiemi pravěkých nalezišť a nálezů, je ke koupi v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích nebo v Informačním středisku CHKO Blanský les - Holubov za cenu 80,- Kč.

obálka publikace

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt