Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Aktuality >> Příroda 43: Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci

Příroda 43: Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci

Příroda 43: Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci

10.5.2021

Nové monotematické číslo sborníku Příroda je věnováno Blanskému lesu.

Nové číslo sborníku PŘÍRODA je celé věnováno suchozemským měkkýšům Blanského lesa. Dlouhodobý výzkum profesora Vojena Ložka mezi lety 1994–2013 byl prováděn standardním sběrem hrabankových vzorků a doplněn ručním sběrem. Pro výběr lokalit byla využita geo- a fytoindikace, zkoumána byla převážně lesní a křovinná, ale i bezlesá stanoviště a průzkum tak nabízí nebývale komplexní pohled na malakofaunu Chráněné krajinné oblasti Blanský les.

PDF sborníku je ke stažení zde.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt