Terčino údolí

Terčino údolí
  • délka: 7,0 km
  • počet panelů: 12 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Národní přírodní památka (NPP) Terčino údolí byla vyhlášena v roce 1992 (jako státní přírodní rezervace již v roce 1949) na rozloze 139,29 ha. Předmětem ochrany NPP Terčino údolí jsou kromě hodnot krajinářského parku také regionálně významné populace zvláště chráněných rostlin - všivce lesního, prstnatce májového a populace ptáků vyhledávajících rozptýlenou zeleň a staré jedince stromů.

Park Terčino údolí představuje mimořádný příklad rané krajinářské tvorby, čímž se řadí k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice. Vznikl úpravou volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice, bez přímé návaznosti na hrad či zámek. Kompozice parku zpočátku zahrnovala především prvky německého sentimentálně romantického pojetí, ve 2. polovině 19. století převládl v jeho formování anglický romantismus. Vývoj parku je podrobně dokumentován historickými podklady.

Naučná stezka je středně náročná, má 12 zastavení a její délka je přibližně 7 km. Délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit.

Zastavení:

1. Úvodní panel. 2. Hamr. 3. Lázničky. 4. Modrý dům. 5. Vodopád. 6. Lesy. 7. Průhledy. 8. Tvrz Cuknštejn. 9. Romantické stavby. 10. Louky. 11. Dřeviny a byliny. 12. Švýcarský dům.

Mapa stezky

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt