Správa CHKO Blanský les >> Správní agenda >> Formuláře a žádosti

Formuláře a žádosti

Veškeré žádosti můžete podávat osobně v sídle naší Správy v úředních hodinách (úřední deska).

Žádost může být podána i v jiné formě, pokud obsahuje všechny náležitosti. Pokud je žádost neúplná, vyzve orgán ochrany přírody žadatele k jejímu doplnění.

žádost_stavební činnost - žádost o vyjádření k možnosti výstavby, souhlas k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, změně stavby před dokončením nebo ke změně v užívání stavby, apod.

Žádost o předběžnou informaci je možné podat v případě, že chceme zjistit, zda záměrem (umístěním stavby) v zastavěném území města nebo v zastavěném území obce ve IV. zóně odstupňované ochrany budou dotčeny některé ze zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“).

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt