Legislativa

Činnost AOPK ČR a jednotlivých regionálních pracovišť vychází z velkého množství zákonů, vyhlášek a nařízení. Jako instituce působící v oblasti ochrany přírody se opírá především o zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jako organizace státní správy se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a je povinna poskytovat informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zákony, vyhlášky a nařízení, podle kterých se řídí činnost AOPK ČR, jsou uvedeny na stránkách ředitelství AOPK ČR.

 

 

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt