Správa CHKO Blanský les >> Správní agenda >> Sazebník poplatků

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony, prováděné Správou CHKO Blanský les

Položka

Jednotka

Cena

vyhledávání informací

za každou započatou hodinu práce

zdarma

vytištění informace (jednobarevný tisk)

za každou stránku A4

1,- Kč

pořízení černobílé kopie

za každou stránku A4

1,- Kč

CD-ROM

za kus

15,- Kč

Odeslání informace elektronickou poštou

za zprávu

zdarma

Odeslání informace doporučeným dopisem

za dopis

dle platného poštovního sazebníku

Pokud celkové náklady spojené s poskytnutím jedné informace jednomu žadateli

nepřesáhnou částku 50,- Kč, SCHKO jejich úhradu nevyžaduje.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt