Správa CHKO Blanský les >> Úřední deska >> Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Datová schránka

Datová schránka (dále DS) slouží pro příjem a odesílání dokumentů mezi orgány veřejné správy a dalšími majiteli DS (právnickým osobám, fyzickým a podnikajícím fyzickým osobám – pokud ji mají zřízenu). Dalšími možnostmi doručování a odesílání dokumentů je osobní předání, doručení prostřednictvím České pošty, pomocí elektronické podatelny s elektronickým podpisem a doručování přes e-mail. (Elektronický podpis se zavedením DS přímo nesouvisí. Elektronicky podepsaný dokument nadále lze posílat jakoukoliv formou elektronické komunikace.)

Identifikační klíč DS RP Jižní Čechy: qxcdynt

Provozní doba podatelny:

pondělí, středa: 8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 14:00

Technické parametry datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, xls, html, htm, pdf, jpg, rtf. Maximální přípustná velikost zprávy,  vč. připojených dokumentů od jednoho doručitele je 6 MB.

Potvrzování podání datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu).

Potvrzující zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance RP Jižní Čechy. RP Jižní Čechy zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Dotazy k provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu blanles@ + přípona nature.cz, případně na poštovní adresu úřadu.

Datové zprávy je rovněž možno předávat na technických nosičích osobně nebo poštou. Osobní předání je možné v úředních hodinách podatelny (uvedeny výše).

Postup v případě zjištění škodlivého software (viru), chybného formátu nebo nevyžádaného obchodního sdělení (spam):  tyto zprávy nejsou zpracovávány.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt